vrijdag 15 juli 2011

Werken met maatschappelijke effecten

De laatste tijd heb ik het genoegen gehad om een aantal maatschappelijke ondernemingen te ondersteunen in hun inspanningen om de maatschappelijke effecten van hun werk inzichtelijk te maken.

Zo hielp ik een woningcorporatie bij het (achteraf) in kaart brengen van de effecten van hun activiteiten voor hun jaarverslag. We belegden we een mooie bijeenkomst waarin we met behulp van de Effectenarena nadachten over de maatschappelijk effecten. De bijeenkomst was mooi omdat de passie voor de bewoners duidelijk bleek bij de aanwezigen; het zit in de hoofden, ook het maatschappelijk effect, maar is moeilijk meetbaar. Of liever indiceerbaar, want meer dan indicaties zullen het vaak niet zijn.

Ook hielp ik een maatschappelijke organisatie bij het operationaliseren van abstracte – door de overheid opgelegde – beleidskaders naar input, activiteiten, output en effecten, ditmaal met behulp van het Logical Framework. Ook hier merkte ik dat het met de passie voor maatschappelijke effecten wel goed zit. Het is voor iedereen duidelijk en wenselijk dat de organisatie en haar werk daaraan bijdraagt. Maar het is ook moeilijk om vooraf het beoogd maatschappelijk effect te duiden. Het is immers niet rechtstreeks be├»nvloedbaar, noch het directe resultaat van je inspanningen. Getuigt het dan van lef als je daar (de maatschappelijke effecten) je hele organisatie op richt? Of is dat wat je van een organisatie met een maatschappelijke missie mag verwachten? Hoeveel van de organisaties laten zich in hun dagelijks handelen daadwerkelijk leiden door de maatschappelijke missie, maar dan ook echt?